WYDARZENIA - PROJEKT NAWA

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach
Przejdź do treści
WYDARZENIA
BARI październik 2022
16.10.2022 - 17.10.2022
 
Inauguracja projektu PJP podczas Tygodnia Kultury Polskiej w Bari. Przedstawienie założeń projektu i finansowania.
 

PIZA grudzień 2022
30.11.2022 - 02.12.2022

Konferencja naukowa na Uniwersytecie w Pizie w formie hybrydowej, Dipartimento di Letteratura, Fillogia e Linguistica (30.11.2022) nt: Wybrana twórczość Wisławy Szymborskiej - tłumaczenie na język włoski "Czarnej piosenki". Prelegenci: dr hab. Iwona Gralewicz-Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - on line, Profesorowie z Uniwersytetu w Pizie: Giovanna Tomassucci, Valeria Tocco, Fausto Ciampi, tłumaczka tomiku Linda Del Sarto. Uczestnicy studenci polonistyki na Uniwersytecie w Pizie i wykładowcy.
Warsztaty językowe i z komunikacji społecznej (1.12.2022)
Warsztaty językowe i z komunikacji społecznej (2.12.2022)KATOWICE grudzień 2022
07.12.2022 - 14.12.2022
 
Wizyta studyjna pilotażowej grupy studentów z Uniwersytetu w Pizie w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zrekrutowana grupa studentów przyjechała wraz z prof. Giovanną Tomassucci (literaturoznawca, badaczka literatury współczesnej, Kierownik Katedry Polonistyki na Uniwersytecie w Pizie). To był bardzo intensywny tydzień, a nasi goście uczestniczyli w warsztatach z interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej prowadzonych przez dr hab. Iwonę Gralewicz-Wolny (badaczka i interpretatorka polskiej literatury współczesnej adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ), w warsztatach językowych prowadzonych przez dr Agnieszkę Madeję (językoznawca ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego), dr Anetę Banasik (lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Pizie, polska tłumacza literatury włoskiej), dr Katarzynę Forst (adiunkt w Szkole Filmowej im.Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której zainteresowania badawcze koncentrują się wokół komunikacji społecznej i mediów masowych), wykładach dr Małgorzaty Lorenckiej (adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zajmującą się problematyką systemów politycznych, a w szczególności Republiką Włoską), dr Pawła Błażewicza (historyk IPN Warszawa), pokazach filmów i spotkaniach z reżyserami, saloniku literackim "Kolaże Wisławy Szymborskiej" z prof. Gionanną Tomassucci i prof. Iwoną Gralewicz-Wolny, warsztatach filmowych w profesjonalnym studiu filmowym, tandemach językowych, pokazach najlepszych etiud studenckich. Studenci w sobotę i niedzielę mieli zorganizowane całodniowe wycieczki do Krakowa i po Katowicach. Dodatkową atrakcją była prawdziwa zima, która zachwyciła włoskich studentów i dodała emocji tej wizycie.
PIZA marzec 2023
20.03.2023 - 21.03.2023

Naukowa Konferencja Glottodydaktyczna w formule hybrydowej na Uniwersytecie w Pizie (20.03.2023) z aspektem praktycznym (21.03.2023). Wymiana doświadczeń i wiedzy naukowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego to bardzo istotny aspekt wspomagający cały proces edukacyjny we współczesnej pedagogice. Zaproszeni specjaliści podzielili się swoją wiedzą na temat specyfiki nauczania języka polskiego jako obcego, wskazując na wyzwania współczesnych czasów. I tak dr Katarzyna Forst (UŚ) wyjaśniła na czym polega skuteczna komunikacja dydaktyczna, dr hab. Iwona Janowska (UJ on-line) opowiedziała o zadaniu jako narzędziu uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego, dr Mateusz Gaze (UŁ on-line) wskazał na nauczanie fleksji imiennej na poziomach A1 i A2, dr Agnieszka Madeja (UŚ) omówiła trudności w przyswajaniu frazeologizmów oraz błędy w nauczaniu związków frazeologicznych, dr Aneta Banasik wskazała na specyfikę nauczania języka polskiego jako obcego w grupach homogenicznych we Włoszech. Oprócz studentów w konferencji uczestniczyli lektorzy różnych języków obcych z Uniwersytetu w Pizie. Wymiana doświadczeń stanowiła ważny element tego przedsięwzięcia, co miało odzwierciedlenie w dyskusji. Moderatorem i jednocześnie tłumaczem była prof. Giovanna Tomassucci wspomagana przez dr Anetę Banasik. Drugi dzień to praktyczna wiedza szczególnie dla studentów, którzy dowiedzieli się o systemie certyfikacyjnym jpjo (dr Agnieszka Madeja) oraz znaczeniu czynników paralingwistycznych w komunikacji społecznej (dr Katarzyna Forst) to odbywało się w sesji dopołudniowej, a po południu zorganizowaliśmy spotkanie literackie z pisarką już dobrze rozpoznawalną we Włoszech Anną Kańtoch oraz tłumaczem jej powieści na język włoski - Francesco Annicchiarico. Podczas spotkania i dyskusji pojawiło się wiele pytań nie tylko dotyczących warsztatu pracy twórcy, współpracy z tłumaczem, ale i pomysłów na kolejne książki. To bardzo udane przedsięwzięcie promocyjne na włoskim uniwersytecie.


RZYM maj 2023
25.05.2023 - 25.05.2023

Promocja Języka Polskiego w Rzymie to wydarzenie zrealizowane dla studentów i naukowców przy współpracy ze stacją PAN w Rzymie oraz Instytutem Polskim w Rzymie. Wydarzenie miało charakter otwarty w formule dwóch segmentów. Pierwsza dopołudniowa część odbyła się w pięknie odnowionych pomieszczeniach Stacji Pan w Rzymie, a druga w zabytkowym budynku Instytutu Polskiego w Rzymie. W wydarzeniu wzięli udział studenci (grupa zaawansowana) polonistyki Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie wraz z profesorem Luigi Marinelli (wybitny włoski polonista i literaturoznawca) uczestnicząc w zajęciach warsztatowych dotyczących skutecznej komunikacji społecznej w kontekście międzynarodowym, które poprowadziła dr Katarzyna Forst (UŚ). O wspólnych korzeniach Polski i Włoch opowiadała dr Małgorzata Lorencka (UŚ), a poeta, pisarz, publicysta i tłumacz z języka włoskiego Jarosław Mikołajewski dobrze znany w środowisku rzymskim opowiadał o współczesnej polskiej poezji. Część druga była zorganizowana w formie debaty o translatoryce porównawczej, której panelistami byli: Jarosław Mikołajewski, prof. Monika Woźniak (La Sapienza) oraz Lorenzo Costantino (Instytut Polski). To promocyjne wydarzenie w Rzymie odbiło się szerokim echem nie tylko w środowisku polonijnym, ale przede wszystkim w otoczeniu uniwersyteckim. A to przecież główny cel naszego projektu.


BARI październik 2023
09.10.2023 - 12.10.2023

Promocja polskiej kultury w Bari w ramach siódmej edycji Tygodnia Kultury Włosko-Polskiej. To ostatnie wydarzenie realizowane w ramach tego projektu odbywające się w Bari, w którym rozpoczęliśmy nasze działania. Przy bardzo dobrej współpracy z Apulijskim Stowarzyszeniem Polsko-Włoskim udało nam się dotrzeć nie tylko do środowiska akademickiego z promocją języka polskiego we Włoszech, ale również do obywateli włoskich zaciekawionych naszą historią, kulturą i literaturą. Wpisaliśmy się w wydarzenia siódmej edycji Tygodnia Kultury Włosko-Polskiej organizując spotkanie ze studentami z  Uniwersytetu Bona  Sforza w Bari (Szkoła o profilu językowym), promując Polskę i jej wizerunek na arenie międzynarodowej wskazując na sploty naszej wspólnej historii, ze szczególnym uwzględnieniem patronki tego Uniwersytetu Bony Sforzy (9.10.2023). Zorganizowaliśmy spotkanie literackie z polską pisarką powieści historycznych Elżbietą Cherezińską (10.10.2023) oraz w zorganizowanym Dniu Nauki Polskiej w Bari zaznaczyliśmy naszą obecność wskazując na osiągnięcia Mikołaja Kopernika w wielu dziedzinach nauki będąc na spotkaniu  w Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante (11.10.2023). To kolejna szkoła wyższa do której udało nam się dotrzeć z promocją kultury i języka polskiego w ramach realizowanego projektu i nawiązać merytoryczną współpracę. Umożliwienie nieodpłatnej projekcji filmu Krzysztofa Zanussiego "Czarne słońce" w wersji językowej włoskiej było ostatnim zadaniem, które mieliśmy do zrealizowania we Włoszech.  

BARI
Październik 2022
PIZA
Grudzień 2022
KATOWICE
Grudzień 2022
PIZA
Marzec 2023
RZYM
Maj 2023
BARI
Październik 2023
Osiągnięte rezultaty
Zrealizowane działania projektowe poprzez swoją różnorodność i kierowane do określonej grupy odbiorców pozwoliły osiągnąć zamierzony cel wykorzystania kultury i literatury w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach. Efektem tych działań jest zgłoszenie się w roku akademickim 2023/24 nowej grupy studentów na  Uniwersytecie w Pizie na lektorat języka polskiego, co już wzbudziło zaciekawienie otoczenia. To właśnie metoda uczestnictwa bezpośredniego i pozyskanie grupy pilotażowej, która jest zadowolona z wizyty studyjnej w Szkole Filmowej jest najlepszą formą marketingu szeptanego. Studenci już podpytują o kolejne przedsięwzięcia w których mogli by wziąć udział. Ponad to umożliwienie bezpośredniego kontaktu z aktualnie znanymi i cenionymi twórcami kultury jest kolejnym dobrym posunięciem.
ADRES

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice
tel. 32 3592420

www.us.edu.pl
       © 2023 FORST
Pliki COOKIE: Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia dostępu do publikowanego materiału oraz prowadzenia danych statystycznych. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Dalsze  korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki  będzie oznaczło, że zgadzasz się na ich wykorzystanie.
„Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach” Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja języka polskiego
Pliki COOKIE: Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia dostępu do publikowanego materiału oraz prowadzenia danych statystycznych. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Dalsze  korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki  będzie oznaczło, że zgadzasz się na ich wykorzystanie.
„Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach” Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja języka polskiego
© 2023 FORST
Pliki COOKIE: Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia dostępu do publikowanego materiału oraz prowadzenia danych statystycznych. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczane na Twoim urządzeniu. Dalsze  korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki  będzie oznaczło, że zgadzasz się na ich wykorzystanie.
Wróć do spisu treści